Asociația EmpirX

Asociația EmpirX a fost înființată în anul 2010, este o organizație non‐profit, al cărei scop principal este popularizarea științelor exacte în rândul copiilor. 

Scopul nostru este de a crea un loc de joacă interactiv în care copiii și alte persoane curioase să‐și  poată petrece timpul liber în mod util, printr-o activitate care provoacă inteligența, activitate prin care se pot informa în raport cu știința, pot înțelege anumite fenomene, se pot confrunta cu întrebări științifice în mod individual, fiind în măsură să găsească soluții în mod empiric, interesant, distractiv și interactiv.


Asociația mai are următoarele scopuri:

  • Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor (și indirect alte generații) privind importanța protejării naturii
  • Introducerea copiilor în lumea științei prin activități ludice 
  • Canalizarea curiozității native a copiilor spre studierea științelor naturii
  • Facilitarea accesării cunoștințelor științifice de către un procent mai mare al populației prin realizarea casei științifice interactive (gen science museum)
  • Organizarea de sesiuni științifice (experimente, prezentare, întâlniri), organizarea de proiecții de filme, editare de diverse publicații și cărți
  • Introducerea de noi metode de predare‐învățare pentru a ajuta elevii pe de o parte, profesorii pe de altă parte
  • Descoperirea și susținerea elevilor și studenților talentați în științele exacte

Evenimentele, activitățile vor fi organizate în lb. română și maghiară (la cerere și după posibilități de resurse umane și în lb. engleză).


Adresa: Cluj‐Napoca, 400408, al. Borsec 3/43, Tel.: 0742 072080
e‐mail: empirx@gmail.com